Algemene voorwaarden (behandelings)overeenkomsten

 

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

 

Klik hier om de algemene voorwaarden van de KNMvD in te zien.contactgegevens

raadhuisstraat 25, 3603av maarssen
tel 0346 561426