raadhuisstraat 25
   3603 av maarssen
   tel 0346 561426

 

is vaccineren van uw kat noodzakelijk?

 
 

Het antwoord is JA. Door te vaccineren voorkomen we veel (vaak dodelijke) ziekten bij onze huisdieren. Vandaag de dag hebben we ziekten zoals kattenziekte en rabiës goed onder controle. Als we zouden stoppen met vaccineren dan is het slechts een kwestie van tijd voordat deze ziekten weer de kop opsteken. Laten we niet vergeten dat de virussen er altijd zullen zijn en een continue bedreiging vormen!

 kitten

Tegen welke ziekten moet ik mijn kat laten vaccineren?

 • Kattenziekte
  Kattenziekte komt het meest voor bij jonge katten. De ziekte openbaart zich door verschijnselen als ernstige buikpijn, braken, diarree en uitdroging. De dieren hebben koorts en maken een zieke indruk. Door de verminderde weerstand kunnen andere infecties (bijvoorbeeld van de luchtwegen) het ziektebeeld verergeren.
 • Niesziekte
  Niesziekte (een soort verkoudheid bij katten) is een aandoening waarbij sprake is van een ontsteking van de voorste luchtwegen. Verschillende virussen en bacteriën spelen een rol. De verschijnselen kunnen variëren. Zo kan de ziekte beperkt blijven tot niezen en wat hoesten met waterige neus- en ooguitvloeiing. Maar er kan ook sprake zijn van koorts met ernstige neus- en ooguitvloeiing en eventueel blaasjes op de tong. Vaak treden er complicaties op, zoals bronchitis en/of longontsteking. Niesziekte komt met name voor op plaatsen waar katten intensief met elkaar in contact kunnen komen, zoals in catteries, pensions en bij bezoek aan kattententoonstellingen.
 

Hondsdolheid (rabiës)
Het rabiësvirus wordt vooral via speeksel bijten) overgebracht, waarna het via zenuwen de hersenen aantast. Een kat met rabiës zal meestal wegkruipen en slechts bij uitzondering andere dieren of mensen bijten. Toch bestaat de kans dat katten besmet worden en gezien het dodelijke verloop van de ziekte is het noodzaak dat katten worden gevaccineerd als er gevaar bestaat voor besmetting met rabiës.

 
 

 

 

Jaarlijkse gezondheidscontrole

Om een dier te vaccineren moet het volledig gezond zijn. Daarom is vaccineren in combinatie met een gezondheidscontrole erg belangrijk. Tijdens deze controle wordt uw huisdier helemaal nagekeken en worden eventuele problemen vroegtijdig opgespoord. Dit is goed voor u want het kan u onnodige kosten besparen, maar het is vooral goed voor uw huisdier omdat zo onnodig lijden en pijn voorkómen kunnen worden. Want ook bij huisdieren geldt: voorkómen is beter dan genezen.

Elk dier vraagt speciale aandacht

Vaccineren is niet “zomaar een prikje”. Uw dierenarts zal bekijken welke vaccinaties specifiek voor uw dier nodig zijn. Deze keuze hangt af van diverse omstandigheden zoals: de leeftijd en leefomstandigheden van uw dier, of het dier vaak naar het buitenland reist, of het dier wel eens naar een pension gaat, etc.

Risicofactoren die de keuze van vaccineren kunnen beïnvloeden

 • Contact met andere dieren/soortgenoten (pension, asiel, tentoonstelling etc.)
 • Reizen naar het buitenland
 • Regionale uitbraak van ziekten

Voorkómen is beter dan genezen

Het is niet altijd aan de buitenkant te zien of een dier iets mankeert. Sommige ziekten komen plotseling, onverwacht en zijn eenvoudigweg niet te voorzien. Dat betekent dat een gezondheidscontrole dus ook niet alles kan opsporen. Maar vaak kunnen we met een tijdige aanpak veel narigheid voorkómen en dat is nog steeds beter dan genezen. Daarom is het raadzaam om de gezondheid van uw huisdier jaarlijks door een dierenarts te laten controleren. Uw dierenarts kan dan van de gelegenheid gebruik maken om de “vaccinatieop-maat” uit te voeren; het toedienen van alleen die vaccinatie(s) die op dat moment voor uw dier van toepassing is/zijn. Want ook hier geldt: vaccineren is beter dan genezen!

 

Wanneer moet mijn kat gevaccineerd worden?

Kitten:

 • 1e vaccinatie 9 weken leeftijd
 • 2e vaccinatie 12 weken leeftijd

Volwassen kat:

 • niesziekte: jaarlijks
 • kattenziekte: elke 3 jaar

Kat naar het buitenland:

 • rabies

Kat naar het pension:

 • Bordetella

Nobivac_BB_5_dose