Privacyverklaring

Dierenartsenpraktijk Maarssen, gevestigd aan Raadhuisstraat 253602 AV Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens :
https://www.dierenartsmaarssen.nl
Raadhuisstraat 25
3602 AV Maarssen
+31346561426
Drs. I. Vermelis is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenartsenpraktijk Maarssen. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenartsenpraktijk Maarssen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dierenartsenpraktijk Maarssen verwerkt bij betaling in termijnen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dierenartsenpraktijk Maarssen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitvoeren van onze veterinaire diensten
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld vaccinatie- of behandelingsherinneringen, ziektebehandelingen en periodieke acties
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Dierenartsenpraktijk Maarssen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Dierenartsenpraktijk Maarssen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Dierenartsenpraktijk Maarssen neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenartsenpraktijk Maarssen) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie bewaren gedurende een bepaalde periode. Wij behouden ons het recht voor om uw patiëntinformatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen we zullen uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan. Deze kunnen bijvoorbeeld nodig zijn voor overgang naar een andere behandelaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenartsenpraktijk Maarssen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsenpraktijk Maarssen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dierenartsenpraktijk Maarssen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze dierenartsenpraktijk delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiënt behandelgegevens aan een eventuele collega/specialist voor vervolgbehandeling buiten onze dierenartsenpraktijk 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dierenartsenpraktijk Maarssen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dierenartsenpraktijk Maarssen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartsenpraktijk Maarssen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Dierenartsenpraktijk Maarssen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierenartsenpraktijk Maarssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dierenartsenpraktijk Maarssen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.